Werkwijze Bulko Nederland

STAP 1: Oriëntatie

 

Fase 1:

De eerste fase van het stappenplan is de oriënterende fase. In de oriënterende fase speur je door onze website om te bekijken welk product aanspreekt. Iedereen heeft zijn eigen wensen, dus begrijpen wij van Bulko dat een maatwerk model aanspreekt. Tijd voor de volgende stap.

STAP 2: Indicatie op basis van offerte

Fase 2:

In fase twee heb je een keuze gemaakt voor één van onze producten. Vraag een offerte aan en zet alle wensen op papier, inclusief een schetsplan en/of tekening(en). Onze verkoopafdeling bekijkt de aanvraag en zal contact op nemen zodra er nog aspecten ontbreken om een indicatie offerte op te maken. Zodra alles duidelijk is, stuurt de verkoopafdeling de indicatieve offerte met prijs per mail toe. Zo kun je op je gemak de indicatieve offerte nader bestuderen. We noemen het een indicatieve offerte om een beeld te geven van het kostenplaatje en omdat er vaak nog aspecten gewijzigd gaan worden tot de vervolg offerte of definitieve offerte (zie volgende fases).

STAP 3: Bespreken wensen / bezichtiging

Fase 3:

In fase drie worden de wensen besproken. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een bezichtiging, door middel van een afspraak via ons, in te plannen. Op basis van de indicatie-offerte / vervolg offerte kunnen er altijd onduidelijkheden of vragen ontstaan. Hiervoor kun je per mail of per telefoon contact met ons opnemen. Ook is het mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met één van onze adviseurs. Alle wensen worden nogmaals doorgelicht. Zodra alles naar wens is sturen wij de definitieve offerte en bij akkoord vervolgens de opdracht. Dit noemen wij de koop aanneemovereenkomst.

STAP 4: Akkoord & voorbereiding

Fase 4:

In fase vier lichten we de ”akkoord op opdracht” uit. Alles is duidelijk en er vindt een akkoord plaats tussen Bulko en de opdrachtgever. Van onze verkoopafdeling krijgt de opdrachtgever de ”Koop aanneemovereenkomst” toegestuurd. Controleer dit goed, en onderteken dit vervolgens op elke bladzijde, voor akkoord. Zodra de formulieren retour zijn gezonden, gaat onze werkvoorbereiding aan de slag met de (voorbereidende) werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het aanleveren van tekeningen voor de vergunning (aan de gemeente). Als dit niet van toepassing is gaat men meteen aan de slag met de werktekeningen voor het project. Afhankelijk van de omvang van het project duurt dit 4 – 8 weken. Enkele weken van tevoren, zodra het geheel duidelijk is, ontvang je de globale planning. Vlak voor aanvang kun je de definitieve planning tegemoet zien.

STAP 5: Start bouw, levering & realisatie

Fase 5:

In fase vijf is het geheel uitgedacht door onze werkvoorbereiding en gaat de bouw van start. Afhankelijk om welk project het gaat worden er materialen op locatie geleverd. Deze materialen kunnen eerder geleverd worden dan de afgesproken montagedatum, maar dit proberen wij tijdig (mits mogelijk) te communiceren. Dit heeft mede te maken met het feit dat de materialen van onze leveranciers komen en wij vaak ook niet de exacte leveringsdatum weten. Het montageteam begint op de afgesproken dag en vertrekt zodra het project is afgerond. Het gebeurt wel eens dat de afgesproken termijn niet wordt gehaald of dat de monteurs juist eerder klaar zijn. Onze monteurs doen haar uiterste best om de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn af te ronden, maar helaas kan het wel eens tegen zitten.

Wij hanteren de volgende betalingsvoorwaarden voor onze maatwerk projecten:

Standaard betalingsvoorwaarden Bulko Nederland:

  • Eerste factuur: Je betaalt 15% aan bij opdracht. Hiervoor ontvang je van ons tevens de aanzichtstekeningen. Controleer de tekeningen goed, dit is de basis voor onze productie.
  • Tweede factuur: Je betaalt 40% voor aanvang werkzaamheden in de werkplaats (productie).
  • Derde factuur: Je betaalt 40% voor aanvang werkzaamheden op locatie.
  • Vierde factuur: Je betaalt de laatste 5% bij oplevering van het project.
STAP 6: Afronding & aftersales

Fase 6:

Fase zes ligt met de project afronding & aftersales volledig in handen van Bulko. Wanneer alles naar tevredenheid is geplaatst, leveren wij het project op en wensen wij je veel plezier met de aankoop!

Is iets toch niet naar tevredenheid afgehandeld? Dit is vervelend en helaas niet altijd onoverkomelijk. Uiteraard willen wij dit graag oplossen! Hiervoor kun je terecht bij onze service-afdeling. De service-afdeling staat graag voor alle klanten klaar om de tevredenheid van een ieder te waarborgen.